Menu

Sikkerhedspolitik


Sikkerhedspolitik – Midtjyske Jernbaner A/S:

Midtjyske Jernbaner vil,
- fremstå som en seriøs og velorganiseret jernbaneoperatør og infrastrukturforvalter i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere, myndigheder og øvrige interessenter.

Ressourcer
løbende vurdere og evaluere sikkerhedsmæssige opgaver set i forhold til eksisterende organisation og tilstræbe de nødvendige ressourcer, både hvad angår personale og økonomi.

Sikkerhedskultur
arbejde for en høj sikkerhedskultur og forankre arbejdet med jernbanesikkerhed på alle niveauer i organisationen gennem aktiv inddragelse af medarbejdere og udvalg. 

Love og regler
sikre at love, regler, normer og sikkerhedsprocedurer i relation til jernbanesikkerhed er kendt for alle og overholdes ligesom de til stadighed er opdaterede.

Sikkerhedsindikatorer
indsamle og registrere sikkerhedsmæssige data, således at der kan rapporteres internt og eksternt om fastsatte sikkerhedsindikatorer.

Kommunikation
- kommunikere åbent og konstruktivt både internt og eksternt om sikkerhedsmæssige forhold.

IT
vil anvende og udvikle IT-systemer til opbygning, formidling og systematisering af sikkerhedsarbejdet. 

Sikkerhedsmål
vil fastsætte og evaluere sikkerhedsmål årligt med henblik på fortsat forbedring af jernbanesikkerheden. 

Facebook